autor: Raluca Picioroaga

Programul de masterat se adreseaza absolventilor de licenta in urmatoarele domenii (incluzand toate programele/ specialitatile acestora):

  • Domeniul fundamental de stiinta, arta si cultura - Stiinte ingineresti:
       Domeniile de studii universitare de licenta: Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electronica si telecomunicatii, Stiinte ingineresti aplicate, Inginerie electrica, Ingineria sistemelor.
  • Domeniul fundamental de stiinta, arta si cultura - Arte:
       Domeniul de studii universitare de licenta: Cinematografie si media.

Pentru masterul TAID admiterea se face prin concurs unic la nivelul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Pentru mai multe informatii accesati sectiunea referitoare la admitere la masterat de pe site-ul facultatii ETTI.

Design downloaded from free website templates.