Prelucrarea si analiza imaginilor colorPuncte credit: Activitati: Verificare:
8 Curs:  3h/saptamana examen,
semestrul I
Laborator:  3h/saptamana
Proiect:  1h/saptamana


Titular curs: prof. dr. ing. Constantin VERTAN
                      conf. dr. ing. Corneliu FLOREA,
                      prof. dr. ing. Bogdan IONESCU

contact: constantin.vertan[at]upb.ro
              corneliu.florea[at]upb.ro ,
              bionescu[at]alpha.imag.pub.ro


Titulari laborator si proiect: conf. dr. ing. Laura FLOREA,
                                               conf. dr. ing. Corneliu FLOREA,
                                               prof. dr. ing. Bogdan IONESCU

contact: laura.florea[at]upb.ro,
              corneliu.florea[at]upb.ro ,
              bionescu[at]alpha.imag.pub.ro
Design downloaded from free website templates.